Åpen time for pressen 27. april

Se opptak av idrettsstyrets Åpen time for pressen onsdag 27. april.

Agenda:

  • NIFs etiske leveregler for internasjonal representasjon (code of conduct)
  • Politiattestordningen
  • Oppfølging av rapport om toppidrettsutøvernes rammebetingelser
  • Søknad om godkjenning av nye idretter
  • Sonderingsutvalg OL/Paralympics – status
  • Orienteringssaker