Idrettsforbundet jobber for at barn skal være trygge også utenfor trening. Foto: Lisbeth Michelsen, Redd Barna
Idrettsforbundet jobber for at barn skal være trygge også utenfor trening. Foto: Lisbeth Michelsen, Redd Barna

Trygg utenfor trening: Hvordan ta vare på barna når samfunnet stenges ned?

I samarbeid med Redd Barna gir Idrettsforbundet råd til trenere, ledere og foreldre i idretten om hvordan vi skal ta vare på barna når samfunnet stenges ned, inkludert hva man skal gjøre hvis man vet eller mistenker at barn/unge har det vanskelig hjemme.

Denne ressursen ble først lagt ut i april 2020, og er oppdatert 6. januar 2021.

Stenging av fritidstilbud og mer hjemmeskole går utover barna. Mange blir ensomme og de barna som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem er særlig utsatt når de ikke lenger har kontakt med trygge voksenpersoner som treneren eller andre foreldre.  

Da Norge stengte ned i vår opplevde hele 1 av 6 barn vold eller overgrep, viser en ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) . Den mest hyppige forekomne formen for vold var psykisk vold, etterfulgt av seksuelle overgrep på nett, vitne til vold i hjemmet, fysisk vold og seksuelle overgrep av en voksen.  Ungdom som fortalte om volds- og overgrepserfaringer under skolenedstengingen hadde i all hovedsak opplevd dette hjemme.

Av de som hadde vært utsatt for psykisk eller fysisk vold sa 1 av 5 at de opplevde dette for første gang under skolenedstengingen. Når det gjaldt seksuelle krenkelser og overgrep på nett, sa over halvparten at de hadde opplevd dette for første gang da skolene var stengt.

Idrettsforbundet og Redd Barna lanserte i februar 2020 samarbeidet Trygg på trening, men vi er også opptatt av at barn og unge skal være Trygg utenfor trening. 

På grunn av koronasituasjonen kan vi oppleve at ungdomsskoler og videregående skoler er på rødt nivå, og at alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs avlyses. I tillegg kan vi bli bedt om å avstå fra sosial kontakt. En slik situasjon kan utgjøre en risiko for barn og unge på ulike måter:

  • Barn som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem, for eksempel på grunn av vold, overgrep eller foreldre som ruser seg, kan miste tilgangen på trygge voksenpersoner utenfor hjemmet som følger dem opp jevnlig.
  • Barn som i utgangspunktet har det trygt hjemme, kan oppleve at foreldrene har dårligere omsorgsevne enn de pleier, på grunn av belastninger knyttet til koronasituasjonen.
  • Barn kan føle seg ensomme og alene, når de har mindre mulighet til å treffe venner og være med på fritidsaktiviteter.
  • Barn og unge er mer utsatt for nettovergrep. Over halvparten av de som opplevde seksuelle overgrep under nedstengingen opplevde det for første gang da skolene var stengt. Nettovergrep skjedde for mange for første gang under nedstengingen. Jenter var mer utsatt enn gutter.

Barn trenger kontakt med trygge voksenpersoner. Vi oppfordrer alle trenere, ledere og foreldre i idretten til å bry seg litt ekstra, og holde kontakten på andre måter med grupper av barn og ungdom dere vanligvis treffer på trening. Gjennom felles chattegrupper eller andre inkluderende digitale aktiviteter, kan dere bidra til å opprettholde felleskapet barn og ungdommene imellom, og gi dem informasjon om hvor de kan få hjelp om de skulle trenge det.

Redd Barna har på sine sider en oversikt over ulike hjelpetilbud. Her er det steder barn og unge selv kan ringe eller chatte for å få råd, enten de de føler seg ensomme, utrygge, eller er utsatt for vold eller overgrep. Her er det også hjelpetilbud for foreldre og andre voksne. Del gjerne denne informasjonen åpent med alle som er involvert i klubben, enten de er barn, ungdom eller voksne.

Dersom du frykter at barn kan være utsatt for vold, omsorgssvikt eller overgrep, har du et ansvar for å melde ifra. Ta kontakt med noen som kan hjelpe, for eksempel Alarmtelefonen 116 111 som har døgnåpent. Se www.reddbarna.no/hjelp for flere steder du kan henvende deg eller få råd. Hvis du er bekymret for et barn, drøft gjerne med en leder i klubben og følg opp med en telefonsamtale for å høre hvordan de har det.

Vi oppfordrer imidlertid ikke til at voksne tar direkte kontakt en-til-en med barn i sosiale medier, for å forebygge at voksne tillitspersoner bruker nett til å bearbeide og utnytte barn.

Dersom du har spørsmål, kan du også kontakte idrettsforbundets fagrådgivere for arbeid mot seksuell trakassering og overgrep. Kontaktinformasjon finner du på temasidene våre om seksuell trakassering og overgrep.  

Nettsider med tips og råd til hvordan man kan hjelpe barn og unge under nedstenging av samfunnet: