Foto: Trine Nessler Wichmann
Foto: Trine Nessler Wichmann

Svarbrev til Kulturdepartementet – gjenåpning av nasjonalt seriespill i toppidretten

NIF har i dag mottatt et brev fra Kulturdepartementet vedrørende en overordnet plan for gjenåpning av seriespill i toppidretten.

I brevet fra Kuturdepartementet er det gjengitt dato for mulig oppstart av treningskamper for de øverste divisjonene i fotballen. En tilsvarende gjenåpning for innendørsidretter er ikke omtalt i brevet. Dette er begrunnet i den usikre smittesituasjonen. NIF har i dag fremsendt følgende svarbrev til Kulturdepartementet: 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til brev fra Kulturdepartementet til NIF datert 24. mars 2021, og til øvrig dialog og kontakt med tanke på idrettens situasjon under den pågående covid 19-situasjonen.

NIF viser til ovennevnte brev, hvor det fremlegges en konkret plan for gjenåpning av treningskamper og seriespill for fotballens to øverste divisjoner.

For innendørsidrettene i Norge er det av avgjørende betydning at også de kan få liknende avklaringer med tanke på gjenåpning av treningskamper og seriespill. Flere innendørsidretter har allerede avlyst resterende deler av inneværende seriesesong, mens andre står i fare for å komme i samme situasjon eller å måtte utsette seriespillet på ubestemt tid – med de likviditetsutfordringer dette gir.

Situasjonen er også svært krevende med tanke på å kunne gjennomføre eksempelvis de nødvendige forberedelsene til det forestående A-VM i ishockey og for de to landslagene i håndball som nå skal forberede seg til OL i Tokyo. For å sikre rettferdige konkurransevilkår er det svært viktig at våre fremste utøvere kan gjennomføre sine konkurranseforberedelser på samme vilkår som sine internasjonale konkurrenter.

NIF har i ulike sammenhenger påpekt viktigheten av at idretten får en forutsigbarhet knyttet gjenåpning av toppidretten og nasjonalt seriespill. Det er positivt at fotballens to øverste divisjoner på kvinne- og herresiden, som nå står foran årets sesong, har fått en dato å forholde seg til. Samtidig er det svært krevende for innendørsidrettene at de ikke har noe klarhet i når de kan komme i gang med treningskamper og gjenværende seriespill.

Våre toppidrettsutøvere er underlagt et strengt smittevernsregime, og er forberedt på ytterligere innstramminger i smittevernprotokollene for å kunne gjenoppta både trenings- og konkurranseaktivitet. NIF ønsker å gå i dialog med myndighetene for å avklare hvilke smitteverntiltak som vil være nødvendige for å opprettholde aktivitet for våre toppidrettsutøvere, også i perioder med høyt smittepress.

NIF ber om at det så snart som mulig fremlegges en klar gjenåpningsplan for en raskest mulig gjenåpning av treningskamper og seriespill for innendørsidrettene på de øverste nivåer. Vi imøteser en snarlig tilbakemelding på dette brevet

Brevet er signert generalsekretær Karen Kvalevåg og organisasjonssjef Gro Holstad i NIF.