1977_FE9E0447612.jpg

Reiserestriksjoner og innreiseregler for idrettsutøvere

For å begrense spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset har regjeringen strammet kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. De nye innreisereglene er innført med virkning fra 29. januar 2021.

Oppdatert 5. februar. 

De nye reglene innebærer at utlendinger som hovedregel ikke har anledning til å reise inn i Norge. Nordmenn og utlendinger som er bosatt i Norge, er ikke omfattet av reglene og har derfor anledning til å reise inn til Norge, men vil underlegges innreisekarantene ved ankomst. Utenriksdepartementet fraråder imidlertid alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, med unntak av noen få land innen EØS/Schengen som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning.

Særforbund, idrettslag og enkeltutøvere, må derfor vurdere nødvendigheten av eventuelle reiser. For toppidrettsutøvere / profesjonelle utøvere og deres støtteapparat vil det normalt være en nødvendig del av yrkesutøvelsen å delta i internasjonale konkurranser. For breddeidrettsutøvere vil derimot utenlandsreiser for å trene eller konkurrere anses som en fritidsreise som ikke er nødvendig.

Idrettsutøvere og støtteapparat som returnerer til Norge etter en arbeidsreise, f.eks. etter deltagelse i internasjonale idrettskonkurranser, underlegges innreisekarantene ved ankomst etter de til enhver tid gjeldende regler i covid-19-forskriften.

For mer informasjon, se covid-19-forskriften, UDs reiseinformasjon og regjeringens pressemelding.