Kurstilbud

Viken idrettskrets har et bredt kurstilbud. Bli med på kurs og få økt kompetanse til deres hverdag i idrettslaget.

Har idrettslaget felles drivkraft og felles retning? Hvilket ansvar har idrettslagets styre egentlig? 

Klubbens styrearbeid i praksis er idrettens mest populære kurs! Kurset retter seg mot styret i idrettslaget, enten du er ny i styret eller erfaren.

Deltakerne får grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområder. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Hele klubbstyret anbefales å ta dette kurset samlet etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt for det videre arbeidet.

Kurset er delt inn i 3 hovedtemaer:
Ansvarsoppgaver 
Hvilket formelt ansvar har styret og hvordan kan ansvaret ivaretas på best mulig måte?

Strategioppgaven 
Hvordan kan styret jobbe best for å oppnå idrettslagets mål?

Ressursoppgaven 
Hvilke ressursbehov har vi og hvordan kan vi sørge for best mulig samspill i idrettslaget?

Målgruppe 
Styret i idrettslag og andre interesserte. Vi anbefaler også at valgkomiteen i idrettslaget deltar. 

Gjennomføring
Kurset gjennomføres på én kveld, enten fysisk oppmøte eller digitalt. 

Tid
3 timer

Pris
Gratis

Vil du ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst å komme på neste trening?

I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Aktivitetslederkurset går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 
Et 14 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

Målgruppe
Alle som ønsker å trene barn i alderen 6–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 14 år det året de tar kurset.

Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager. 

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
 • Barns utvikling og aldersrelatert trening
 • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
 • Egen trenerrolle


Kurset er på 14 timer og består av følgende moduler:

 • Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med
 • kurslærer)
 • Barns læring og utvikling 4 timer (1 time teori og 3 timer med praksis i sal med kurslærer)
 • Aktivitetslederrollen 3 timer (gruppearbeid m/dialogduk)
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt (4 timer praksis med kurslærer) 

Pris per deltaker
Kr 600,- inkl. bok

Idrettskretsen bestiller bøker til kurset som vi bestiller hos www.idrettsbutikken.no 

KlubbAdmin er idrettens eget medlemssystem. Det arrangeres kurs i grunnleggende medlemsregistering, fakturering eller en kombinasjon av grunnleggende og fakturering. 

Grunnleggende introduksjon av medlemsregistreringen i KlubbAdmin

Innhold

 • Legge til nye medlemmer
 • Melde ut medlemmer
 • Opprette utvalg
 • Sende meldinger til medlemmer osv

Målgruppe
Medlemsansvarlig, administrativt ansatte, styreleder og eventuelt andre i idrettslaget som er aktive brukere av KlubbAdmin.

Introduksjon av faktuering i KlubbAdmin 

Innhold

 • Betalingsmetoder (KID og online betaling) 
 • Fakturering 
 • Fakturahistorikk
 • Purring 
 • Kreditering 
 • Eksportmuligheter 
 • Bilagsrapport

Fordeler ved å bruke Idrettens medlemssystem til fakturering: 

 • Flere betalingsalternativermedlemmene kan betale med Vipps, eFaktura, faktura (kid/konto i nettbank), Visa og Mastercard. 
 • Fakturering via prismatrise, unntak eller utvalg. Det er mulig å fakturere alle medlemmer på en gang. 
 • Samlefaktura, send medlemskontingent, treningsavgift og ev. andre krav i samme faktura. 
 • I tilfeller hvor det finnes en familierelasjon, sendes fakturaen til fakturamottager, med mulighet for å sende kopi til andre i relasjonen. 
 • Forenklet innmeldingsløsning. Medlemmet registrerer seg og betaler for kontingent og treningsavgift ved innmelding, både for seg selv og sine relasjoner. Les mer om forenklet innmelding.

Med forebehold om små justeringer av innhold.

Målgruppe
Medlemsansvarlige som skal fakturere fra KlubbAdmin.

Tid
3 timer

Pris
Gratis 

Kurset gir økt kunnskap om hvilke idrettsspesifikke lover og regler et idrettslag skal følge innenfor regnskap og økonomi.

Innhold

 • Gjennomgang av idrettens lovverk og organisering
 • Prinsipper for bokføring
 • Regnskapsrapportering
 • Ansatte i idrettslag
 • Honorar/godtgjørelse/lønn
 • Arbeidsgiveravgift
 • Merverdiavgift
 • Gaver til idrettslag
 • Tilskudd og støtteordninger
 • Rutiner for håndtering av kontanter i idrettslaget

Deltakernes skal ved kursets avslutning

 • ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende regnskapsregler samt andre aktuelle bestemmelser
 • ha god oversikt og forståelse for viktige økonomistyrings- og rapporteringsrutiner
 • kunne bidra til implementering av gode rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring og rapportering i sitt idrettslag

Målgruppe
Styre- og økonomiansvarlige i idrettslaget

Tid
3 timer

Pris
Gratis

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om og innsikt i hvordan man kan tilrettelegge idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Innhold

 • Ufarliggjøre rollen som trener/veileder for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser med spesielt fokus på utviklingshemmede 
 • Grunnleggende kunnskaper om diverse funksjonsnedsettelser
 • Organisering og undervisningsmetoder 
 • Motorikk 
 • Aktiviteter i sal - teori i praksis

Målgruppe 
Trenere, aktivitetsledere, instruktører i idrettslag, særkretser osv.

Tid
4 timer

Pris
Kr 300,- per deltaker  

Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om det å være en frivillig ressurs i idretten og ikke minst skape motivasjon til at de vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset vil deltakerne lære mye om seg selv, hvordan idretten er organisert og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag.
Deltakerne skal også sette smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak de skal gjennomføre når de kommer tilbake til idrettslaget etter endt kurshelg.

Jeg vil - jeg kan - jeg tør!

Kurset er todelt.
Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
 • Rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Du som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Fra kurs til handling

Den andre delen er en oppfølgingssamling en lørdag ca. et halvt år etter kurshelg. Her gjennomgås status på handlingsplanen og erfaringsutveksling, samt faglig påfyll i møteledelse og styrearbeid.

Målgruppe
Engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år, og som er medlem av et idrettslag.

Pris
kr 1.000,- per person inkl. overnatting og måltider

Dette er andre kurs som Viken idrettskrets arrangerer i løpet av året

Årsmøtegjennomføring 

Innhold

 • Medlemskap i idrettslaget
 • Valgkomiteen
 • Styrets arbeid før årsmøtet
 • Forslag til årsmøtet
 • Forslagsrett
 • Stemmerett
 • Talerett
 • Valgbarhet
 • Representasjonsrett
 • Åpning og gjennomføring av årsmøtet
 • Protokoll fra årsmøtet
 • Kontrollutvalg

Målgruppe 
Ledere og styrer i idrettslag
Ansatte i idretten

Tid
3 timer

Pris
Gratis

Arrangeres
Januar og februar

 

Valgkomiteens arbeid

Innhold

 • Gjennomgang av valgkomiteens arbeid 
 • Valgkomiteens sammensetning 
 • Hva sier loven om valgkomiteen?
 • Hvordan bær komiteen arbeide? 
 • Hvem og hvordan rekruttere? 

Målgruppe
Alle som sitter i en valgkomité
 

Tid
2 timer

Pris 
Gratis 

Arrangeres
November

 

Idemyldring barneidrett

Innhold 
Kurset er et praktisk kurs som skal gi nye idéer og motivasjon til organisering av god fysisk aktivitet for barn og unge.  

Målgruppe 
Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år i skole, SFO og idrettslag.  
Kursdeltager skal ha fylt 14 år det året de tar kurset.
 
Tid
3 timer

Pris
Kr 300,- per person 

Arrangeres
Flere ganger gjennom hele året, evt. etter forespørsel

 

Temamøte for barneidrettsansvarlige

Innhold

 • Barneidrettsansvarliges rolle
 • Styrets rolle
 • Idrettens barnerettigheter
 • Bestemmelser om barneidrett
 • Foreldrerollen
 • Hva kjennetegner god barneidrett? Eksempler fra deltakerne på god barneidrett?

Tid
1,5 timer digitalt

Pris
Gratis

Arrangeres
Flere ganger gjennom hele året, evt. etter forespørsel

 

 

Viken idrettskrets arrangerer eller kan være behjelplige med å organisere disse kursene og temamøtene

 • Anleggskurs
 • Verdikveld: Seksuell trakssering og overgrep; rasisme osv.
 • Spillemiddelkurs
 • Førstehjelp
 • Hjerte-/lungeredning med hjertestarter
 • Idrettsskader
 • Aktivt kosthold
 • Basistrening