FE9E8007.jpg

Har idrettslaget ditt tatt i bruk sjekklista «Bedre klubb»?

Bedre klubb er et digitalt selvhjelpsverktøy for klubbutvikling.

Viken idrettskrets anbefaler alle klubbstyrer å svare på disse 7 spørsmålene i fellesskap under et styremøte – helst det førstkommende. Det tar bare noen minutter og dere får kjapt avdekket styrker og svakheter i idrettslaget på 7 grunnleggende ansvarsområder. Dere får samtidig linker til informasjon, maler og kontaktinfo som gjør det lett å få alle ting helt på plass. Rapporten dere får blir lagret og dere kan gå tilbake på samme sted å se på den når som helst. Besvarelsen på Bedre klubb kan gjentas ved behov og helst minst en gang i året.

Klikk her - https://idrettskurs.nif.no/pages/www - for å komme til Bedre klubb – logg inn med din Min Idrett-bruker. Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.