Illustrasjonsbilde friidrett

Årsmøte 2022

Hei dere,

Styret viser til innkalling til årsmøte av 27.03.2022.
 
Årsmøtet avholdes 27.04.2022 kl.18:00 ved Lier IL storsalen, Joseph Kellers vei 5, 3408 Tranby.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes ved å bruke vedlagte mal, og være innsendt senest 13.04.2022 til post@lieridrett.no.
Forslag på kandidater til tillitsverv skal fremmes direkte til valgkomiteen på inghild73@hotmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.lieridrett.no fra 13.04.2022. Innkomne forslag blir gjort tilgjengelig samme sted.

Påmelding til årsmøtet, både for møteberettigete og observatører, gjøres på post@lieridrett.no.
Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen skjer innen 25.04.2022.
 
De som har møterett til årsmøtet, er:
Representanter fra idrettslag vedtatt av årsmøte etter følgende skala: inntil fem representanter etter skala som bør gi like vilkår for representasjon for alle idrettslag, inkludert bedriftsidrettslag.

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret.

Representanter fra idrettslag til årsmøtet må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av idrettslagetsstyre. For øvrige regler om representasjon, valgbarhet, stemmerett, forslagsrett mm., se Lier
idrettsrådets lov.

Person som møter på årsmøtet som medlem av styret, valgkomité eller kontrollutvalg, eller som revisor, kan ikke samtidig møte på årsmøtet som representant for et idrettslag tilsluttet idrettsrådet.

For fullmakter må benyttes vedlagte skjema og sendes til post@lieridrett.no så snart som mulig og helst innen 25.04.2022. Dersom fullmaktsskjema ikke er oversendt innen denne dato, må fullmaktsskjemaet medbringes på årsmøtet.
Informasjon om årsmøtet, herunder bl.a. sakliste, beretninger, regnskap, innkomne forslag, praktisk informasjon mv. finnes på www.lieridrett.no ev. kan Lier idrettsrådets leder kontaktes på 45030009 eller på leder@lieridrett.no.
 
 
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret