Downhill, 611x373.jpg

Informasjon til alle idrettslag om krav til godkjent medlemssystem

Norges idrettsforbund ønsker å presisere at idrettslag står fritt til å velge godkjent medlemssystem. Idrettslaget kan benytte Idrettens eget medlemssystem eller et kommersielt medlemssystem som har godkjent integrasjon med NIF.

Les mer om godkjente medlemssystemer her.

Idrettslag med særforbundsløsninger som allerede har et godkjent system, har avtale med Norges idrettsforbund om utsettelse, eller er i prosess med integrasjon behøver heller ikke å foreta seg noe.

Alle idrettslag skal ha et godkjent medlemssystem. Endringen i forskrift om medlems- og organisasjonsregister ble bestemt i 2019. Det er styret i idrettslaget som velger medlemssystem for idrettslaget.

Dersom idrettslaget har meldt hvilket medlemssystem dere benytter, enten til NIF eller idrettskretsen dere tilhører, har NIF allerede all nødvendig informasjon fra ditt idrettslag.

De idrettslag som har meldt fra om at de bruker av Idrettens medlemssystem, men mangler brukerstedsavtale, vil få en henvendelse fra NIF om dette innen kort tid.

De idrettslag som fortsatt ikke har godkjent medlemssystem, vil bli direkte kontaktet av NIF.

Hvorfor må idrettslaget ha et godkjent medlemssystem?

Ved å ha alle medlemmene samlet på ett sted, vil det forenkle hverdagen til hele norsk idrett. Norges idrettsforbund må sikre korrekt oversikt over medlemsmassen, både av hensyn til rapportering til myndighetene og rettferdig fordeling av midler.

Har du spørsmål knyttet til dette? Ta kontakt med NIF Digital Support på tlf 21029090 eller support@idrettsforbundet.no