Om Voss Idrottsråd

Eit fellesorgan for idrettslag, organisasjonar og klubbar i Voss herad.