Æresprisar

Edvard B. Hegbom sin heiderpris samt Highland-staupet er begge æresprisar som Voss idrottsråd skal avgjera eller senda inn fråsegn om.

Idrottslag,klubbar,organisasjonar eller privatpersonar i Voss herad kan/må koma med innstillingar til oss.

Innstillinga må innehalda:
-Namn på den de vil innstilla
-Alder
-Prestasjonar,resultat eller spesielt stor framgang det året innstillinga gjeld for
-Begrunnelse utover direkte resultat/plasseringar

Forslag kan sendast til post@vossidrottsraad.com