Idrettsglede for barn

Stipend

Grimstad Idrettsråd deler årlig ut to stipender - Satsningsstipend og utviklingsstipend. Dette er i første rekke ment å være en oppmuntring og stimulering for unge utøvere som ønsker å utvikle sine idrettsferdigheter og som gjennom målrettet trening har forbedret sine resultater på et godt nasjonalt nivå eller da høyt internasjonalt nivå. Stipendet er videre ment for utøvere som tar sikte på å videreutvikle seg i sin idrett (gjelder også innen lagidretter)

Nå er vi endelig i normal rute igjen - og vi trår til med Ny Søknads mulighet for Satsningstipend og Utviklingsstipend - Som deles ut på Årsmøte til Grimstad Idrettsråd.

Spre informasjonen i klubbene - og informer aktuelle kandidater

Vi vil prøve å få ut nytt søknadsskjema 8 Januar - link kommer her :

Hvis dere vil søke før det - benytt Vanlig søknadsskjema  - ligger på til høyre på denne siden

 

 

Søknadsfrist 2024 er 5 Februar -- søknad sendes til post@grimstadidrettsrad.no