Idrettsfond

Info om Idrettsfondet

GIR fond ble besluttet opprettet november 2020 og har som formål å bidra til at alle barn &
ungdom bosatt i Grimstad kommune (GK) skal kunne bedrive idrett & aktivitet uavhengig av deres
økonomiske grunnlag.

klubber og lag tilsluttet NIF kan søke gjennom hele året - om støtte for å hjelpe barn og ungdom fra familier med begrenset betalingsevne.

Fondet forvaltes av styret i GIR og fondets midler skal kun brukes til dets formål

Statutter og Søknadsskjema - ligger til nedlastning her på siden.

IKKE noe fast søknadsfrist - Sendes inn ved behov