Årsmøte

Her finnes info om Årets møte - Dokumenter - og historiske Årsmøter

Årsmøtet er idrettsrådets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettsrådets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettsrådets virksomhet.

 

 

Grimstad Idrettsråd Årsmøte 2024

Sted: sted :  Iglandhallen - Turnhallen - Holvika
Start: 16 April 2024 18:00