strøm.jpg

StrømStøtte ordningen 2022

Vi minner om fristen for søknad om strømstøtte til din klubb/lag/forening.Det er veldig viktig at dere får gjort dette så snart som mulig

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Les mer her :

Søknadsfrist for strømstøtteordningen for frivillige lag og organisasjoner - Grimstad kommune

 

Det er da i prinsippet – denne søknaden

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift

 

Veldig få Idrettslag fra Grimstad som har søkt - Her kan dere finne oversikten

https://lottstift.shinyapps.io/straum/

 

Lykke til