HNO_8528_2.jpg

Utdeling av Stipend Høst 2022

Ekstra utdeling av stipend til tre unge og lovende utøvere.

Grimstad Idrettsråd deler normalt ut stipender - Satsningsstipend og utviklingsstipend - Ved hvert Årsmøte - Det ble det gjort også i år - Men fordi vi ikke delte ut stipender i 2021 Så var det en ekstra mulighet for unge og lovende idretts utøver til å søke nå i høst.

Dette er i første rekke ment å være en oppmuntring og stimulering for unge utøvere som ønsker å utvikle sine idrettsferdigheter og som gjennom målrettet trening har forbedret sine resultater på et godt nasjonalt nivå eller da høyt internasjonalt nivå. Stipendet er videre ment for utøvere som tar sikte på å videreutvikle seg i sin idrett (gjelder også innen lagidretter)

Det var tre som utnyttet den muligheten nå i høst og fikk utdelt Stipendene. Alle 3 fikk innvilget utviklingsstipend - Mats Lucas Stø - Henrik Berge Aslaksen fra Grimstad Trialklubb og og Sander N.H. Rønning fra Sørild. De to første fikk overrakt «gavesjekker», og vi fikk mer personlig info fra hver av dem på Styremøte. Sander fikk gavesjekken overrakt på trening hos Sørild. Vel fortjent og Gratulerer alle tre.