AgderIdrettskrets.png

Nyhetsbrev fra Idrettskretsen

Sjekk ut Nyhetsbrev fra Agder idrettskrets ...

 

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til styret 2022-2024

Agder idrettskrets avholder sitt kretsting 30. april 2022. På tinget skal det blant annet velges nytt styre for perioden 2022 - 2024. Valgkomiteen ønsker forslag på aktuelle kandidater som kan inngå i dette styret. Alle medlemmer som fyller minst 15 år i kalenderåret har forslagsrett og er valgbare.

Kandidaten som foreslås må ha gitt sitt samtykke før navnet spilles inn til valgkomiteen.

Foruten kandidatens navn er det fint om du kan opplyse om vedkommende sin adresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke/utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante. Husk å oppgi eget navn og kontaktinformasjon.

Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat. Forslag på kandidater sendes til valgkomiteens leder john.stensland@outlook.com 

innen 1. februar 2022.

LES MER

 

 

Årsmøtetid

Det er nå tid for å gjennomføre årsmøter i idrettslag. Årsmøtet er medlemmenes møte hvor de kan bestemme hva som skal skje det neste året.

  • Fra 1. januar 2022 er det innført ny lovnorm for idrettslag. Endringer i tråd med lovnormen kan vedtas av styret. Oppdatert lov må bekjentgjøres overfor medlemmene. 
  • Samordnet rapportering åpner 1. april. Her skal medlemstall og aktivitetstall pr. 31. desember 2021 rapporteres inn sammen med organisasjonsdata og andre spørsmål som skal besvares.
  • Alle idrettslag skal benytte et medlemssystem som har en godkjent integrasjonsavtale med Idrettsforbundet. Dette systemet skal benyttes til å fakturere medlemskontingent og eventuelle aktivitetsavgifter. Dette er nå et ufravikelig krav.

LES MER

 

 

 

Bli med å feire Frivillighetens år!

Frivillighetens år 2022 skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre, både nasjonalt og lokalt. 

 

Les mer om hvordan ditt idrettslag kan være med og bidra til feiringen!

LES MER

 

 

Kurs i hvordan gjennomføre digitalt årsmøte i idrettslaget

 

 

Dette er en glimrende mulighet for alle som enten skal gjennomføre eller har tenkt å kjøre årsmøtet digitalt. På denne kvelden går vi gjennom prosessen med å gjennomføre et årsmøte digitalt.

 

Viken idrettskrets arrangerer kurset, men idrettslag fra hele landet er velkommen til å delta.

 

Tid: 8. februar kl. 19.00

 

LES MER

 

Digitalt - Økonomikurs

Gi styret en god start på året med dette kurset for ledere, økonomiansvarlige og kontrollutvalg i klubben.

 

Vi er opptatt av at alle skal kunne utføre en best mulig jobb i idrettslaget, og igjennom dette kurset vil dere bli oppdatert om idrettens lover, regler og retningslinjer for økonomistyring. 

 

Tid: 25. januar

kl. 18.00-21.00

LES MER

 

 

Digitalt - Bli barnas beste trener

 

Er du ”kastet” inn i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan organisere trening for barn? Er du usikker på hva er viktig å ta hensyn til i forhold til barns utvikling? Eller ønsker du bare en oppdatering? Da er dette kurset for deg! Kurset er ikke idrettsspesifikk, så trenere i alle idretter og Allidrettsgrupper kan delta.

 

Tid: 2. - 9. februar

kl. 18.00-20.30

 

LES MER

 

Digitalt - Årsmøtekurs

 

Nå nærmer det seg årsmøtetid og et godt gjennomført årsmøte legger et solid grunnlag for idrettslaget virksomhet, og igjennom dette kurset vil vi ta dere igjennom alle viktige områdene som bør, må og skal være på plass.

 

Dere vil igjennom kurset få regler, råd og tips til valgkomiteen og kontrollkomiteens sitt viktige arbeid, så leder av valgkomiteen og kontrollkomiteen anbefales delta i sammen med styret. 

 

Tid: 15. februar

kl. 18.00-21.00

 

LES MER

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet får du blant annet nyheter fra idretten, informasjon om

støtteordninger og tilskudd, invitasjoner til til kurs og arrangement, tips og veiledninger.