NIF-logo

Idrettens forventninger til forbedret strømstøtteordning koster 100 millioner kroner

Idrettens forventninger til forbedret strømstøtteordning koster 100 millioner kroner. Det viser beregninger fra Vista Analyse.

Vista Analyse har på vegne av NIF beregnet at statens kostnad ved å senke terskelverdien fra 70 til 50 øre/kWt ved 90 prosent kompensasjonsgrad er 100 millioner kroner. Denne summen påvirkes ikke av om strømprisen i Sør-Norge er 1, 2 eller ti kroner per kWt.

- Vi har forståelse for at 100 millioner kroner er et høyt beløp for staten, men relativt sett er 100 millioner kroner et enda større beløp for idrettslagene og andre frivillige lag og foreninger. En slik ekstraordinær støtte vil komme svært godt med i en vanskelig tid for idretten og annen frivillighet skriver generalsekretær Nils Einar Aas og idrettspresident Berit Kjøll i brev til de politiske partiene på Stortinget i dag.

Les brevet her