logo.jpg

Årsmøte 2024

Lag, klubber og bedriftsidrettslag. Det innkalles til årsmøte i Grimstad idrettsrådTirsdag 16. april kl. 18.00 i Iglandhallen til GTIF i Holvika (2.etg)  Saksdokument 2024 - lagt ut - link i artikkelen

Årsmøte 2024

Lag, klubber og bedriftsidrettslag.

Det innkalles til årsmøte i  Grimstad idrettsråd

Tirsdag 16. april  kl. 18.00 i Iglandhallen til GTIF i Holvika (2.etg)

På årsmøtet møter med stemmerett:

  1. Idrettsrådets styre
  2. Hvert idrettslag/bedriftsidrettslag kan stille med 2 repr.

Lag med medlemstall over 250   1 repr i tillegg

Lag med medlemstall over 500   2 repr i tillegg

Lag med medlemstall over 750   3 repr i tillegg

 

Vi ber lagene ved valg av representanter forholde seg til loven vedr kjønnsfordeling:

«Ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn»

 

Innkallingen sendes til de personer/e-postadresser som er registrert pr. d.d. Har det vært lederskifte i laget/klubben den siste tiden, bes det om at innkallingen oversendes til ny leder, og at info om lederskifte sendes idrettsrådet snarets mulig.

 

NB! Dette vil ikke bli annonsert i avisene. Kun lagt ut på www.grimstadidrettsrad.no


Forslag som ønskes behandlet på årsmøte,
må være styret i hende senest tirsdag 2. april  til leder@grimstadidrettsrad.no. Saksliste og sakspapirer sendes ut i uke 15.

Ligger link - på høyre side - "Saksdokumenter 2024"

I tillegg til ordinære årsmøtesaker bl.a:
- Utdeling av idrettsstipender

- Info fra Agder idrettskrets

- Info vedr rullering av Plan for idrett og friluftsliv (PIF) i kommunen

- Orientering om tilknytning til info-plattformen til «ViFritid» som vil ha innvirkning på GIRs    
   budsjett mm

- Godkjenning av kriterier vedr Lokale Aktivitetsmidler (LAM) til div aktivitetstilbud i     
   klubbene og hvor nå inntil 5 % kan benyttes til tiltak i regi idrettsrådet


Vi oppfordrer alle idrettslag-/klubber til å stille med representant-/er. Både for å få nyttig informasjon, og ikke minst benytte tale-/forslags- og stemmeretten!  

Vi ber om påmelding senest innen 9. april 2024 til sekretær bringebj@gmail.com.

 

ÅRSMØTE DOK : Link oppe til høyre - "saksdokumenter 2024" eller kopier link under

https://www.xn--idrettsrd-d3a.no/siteassets/agder/grimstad/arsmote/arets-filer/sakdokumenter-arsmote-i-gir-2024-16april.pdf

 

Mvh

Grimstad idrettsråd 10. mars 2024

           

            ________

Fred Rune Røed

styreleder