Penger på vei til idrettslag og særforbund.
Penger på vei til idrettslag og særforbund. Foto: Dag Oliver

36 millioner kroner er på vei til idrettslag og særforbund

NIF er i ferd med å betale ut utstyrsmidlene for 2021. Tilskuddene skal være på konto i løpet av den første uken i mai.

Alle idrettslag har fått en tildeling på 77,6 prosent av godkjent søknadsbeløp, mens særforbund/særkretser har fått tildelt 76,9 prosent.

Ordningen er et spleiselag hvor Kulturdepartementet og NIF bidrar med henholdsvis 24 og 12 millioner kroner fra spillemidlene.