Ungdom10.jpg

Tid for årsmøte i idrettslag

Er styret forberedt til årsmøtet?

Det er mye som skal forberedes til idrettslagets årsmøte. 

Med gode forberedelser til formalitetene får dere mer tid til å snakke om strategi, handlingsplan og ikke minst det alle frivillige liker å snakke mer om - hvordan skape mer aktivitet!?

Her finner du nyttig info, og formelle krav til gjennomføring for årsmøtet: Årsmøte i Idrettslag

Visste du at idrettslaget nå kan ta i bruk en forenklet lovnorm?

Du finner informasjon om drift av idrettslaget og idrettens systemer på Norges Idrettsforbund sine sider:Klubbguiden

Lykke til!