Foto: Vestby kommune
Foto: Vestby kommune

Anlegg

Anleggsoversikt

Idrettslagene i Vestby har mange flotte anlegg tilgjengelge - til glede for våre aktive barn, unge og voksne. 

De fleste idrettsanleggene i kommunen eies og driftes av kommunen, mens noen driftes og eies av idrettslagene selv.

Vestby Idrettsråd har en god dialog med Vestby kommune om utnyttelse og fordeling av treningstid på ettermiddager, i helger og i skolens ferier. Vi jobber for maksimal utnyttelse av tilgjengelig tid for våre medlemsklubber. 

På høyre side finner du lenke til Vestby kommunes anleggsoversikt, priser for leie og informasjon om hvordan du søker tid i de ulike anleggene. 

Nye Grevlingen 1.jpg
Foto: Vestby kommune

Har du spørsmål eller innspill til idrettsrådets arbeid ifb. med utnyttelse av tilgjengelig tid eller spørsmål vedr. tildeling av tid. Kanskje går du med en idè om å starte opp et nytt idrettstilbud? Ta gjerne kontakt med en av oss pr epost eller telefon: