Oppsummering høstseminar 2021

Takk for deltagelsen for dere som var tilstede, og for deg som ikke kunne delta - ny mulighet neste år!