Formål

Lov for Bærum Idrettsråd

Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnorm. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettsrådet må ha i sin egen lov.

Lov for Bærum Idrettsråd (finner du her) og er vedtatt i styremøte 05.12.2019 og tilpasset endringer i NIFs lovnorm av 23.10.2019. Teksten er skriftlig tilpasset Bærum Idrettsråd (BIR) og Bærum Kommune (BK). Tidligere vedtatte avvik fra lovnormen er angitt med fet, kursiv skrift.