Tiltak på fotballbanene

Tiltak på fotballbanene

Anmodning til fotballklubbene i Lillestrøm kommune.

Som et tiltak for å redusere muligheten for aktiviteten  på fotballbanene , så anmodes det om at fotballmålene kobles sammen (åpningene mot hverandre) slik at det ikke blir muligheter for å spille mot målene. Målene må "buntes sammen" med kjetting og hengelås. Det anmodes om at dette tiltaket iverksettes snarest mulig. Har fått tilbakemelding om noen allerede har iverksatt forannevnte tiltak - takk for at dere allerede har gjort dette.

P.S! Anmoder også om at dere følger med på aktiviteten rundt på anleggene og informerer der hvor dere ser det nødvendig om de tiltakene som er iverksattt for å redusere smittefaren. 

Takk for at dere bidrar i den nasjonale dugnaden mot spredningen av koronaviruset.