ALLMØTE 12. MARS 2020

Lillestrøm idrettsråd inviterer alle idrettslagene i Lillestrøm kommune til Allmøte torsdag 12. mars 2020 kl. 18.30 i Kafeteriaen i Skedsmohallen, Lillestrøm

Program/Agenda:

 • Velkommen og åpning
  v/Leder Arne Kalstadstuen, Lillestrøm idrettsråd
 • Forventninger til idretten og Lillestrøm kommune sitt bidrag til idretten
  v/ordfører Jørgen Vik
 • Orientering om arbeidet med ny "Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" for Lillestrøm kommune
  v/Idrettskonsulent Pål Thoreid, Lillestrøm kommune
 • Presentasjon av nytt "Reglement for utleie av flerbrukshaller, gymsaler og svømmehaller i Lillestrøm kommune
  v/Idrettskonsulent Pål Thoreid, Lillestrøm kommune
 • Prioriterte saker/oppgaver for Lillestrøm idrettsråd fram til det første (1) årsmøtet i Lillestrøm idrettsråd onsdag 10. juni 2020.
  v/Nestleder Elin Vikane, Lillestrøm idrettsråd
 • Aktuelle saker til fremtidige Allmøter i Lillestrøm idrettsråd
  v/Nestleder Elin Vikane, Lillestrøm idrettsråd
 • Oppsummering/avslutning
  v/Leder Arne Kalstadstuen, Lillestrøm idrettsråd

NB! En av hovedsakene på Allmøtet er arbeidet med ny "Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv" som bl.a. skal beskrive anleggssituasjonen i nye Lillestrøm kommune, komme med innspill til nye idrettsanlegg som bør bygges og i hvilken rekkefølge idrettsanleggene skal realiseres. Rehabilitering av anlegg skal også selvsagt inn her. For å få en best mulig oversikt over behov og kapasitet for idrettsanlegg - er det viktig at idrettslagene gir sine innspill/kommentarer til Lillestrøm kommune, hvordan dette skal eller kan gjøres vil man bli orientert på Allmøtet.

Styret i Lillestrøm idrettsråd håper å se mange representanter fra idrettslagene på møtet i Skedsmohallen på torsdag 12. mars.