Strenge restriksjoner i Viken fylke

Strenge restriksjoner i Viken fylke

Regjeringen vedtok i går, mandag 15. mars 2021 strenge restriksjoner i Viken fylke som også omfatter Lillestrøm kommune.

Disse tiltakene gjelder fra i dag tirsdag 16. mars 2021.
For Lillestrøm kommune medfører dette noen justeringene i den lokale forskriften:

Steder som må stenge:

  • Svømmehaller – uten unntak 
  • Biblioteker 
  • Tros- og livssynshus – kun unntak for begravelser/bisettelser, vielser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner 
  • Idrettshaller og alle steder det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter – uten unntak
  • Treningssentre – uten unntak

Arrangementsforbud 
Alle arrangementer både ute og inne er forbudt

Unntakene er:

  • Begravelser og bisettelser med maks 30 personer til stede
  • Vielser med brudepar, vigsler og 2 vitner
  • Produksjon av digitale arrangementer med maks 5 i tillegg til helt nødvendig produksjonspersonell

Det er ikke lenger tillat med dåp eller andre seremonier enn begravelser, bisettelser og vielser slik som nevnt over.
Det er ikke tillatt med arrangementer for profesjonelle utøvere.

Idrett og fritid:

All organisert idretts- og fritidsaktivitet er forbudt – kun unntak for utendørsaktivitet for de under 20 i grupper på maks 10 der alle kommer fra samme kommune. Dette er allerede innført i Lillestrøm kommune, men krav om avstand øker fra 1 meter til 2 meter.

  • Det er ikke lenger unntak for innendørs én til én-aktiviteter for de under 20
  • Ikke lenger unntak for profesjonelle aktører eller toppidrettsutøvere

Mer informasjon: 
https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/saker-om-koronaviruset/covid-19/strengere-forskrift-i-viken-fylke/