SMITTEVERNREGLER I LILLESTRØM KOMMUNE

SMITTEVERNREGLER I LILLESTRØM KOMMUNE

Formannskapet i Lillestrøm kommune gjorde i sitt møte fredag 30. oktober endringer i smittevernreglene.

Nedenstående gjelder nå for gjennomføring/avvikling av idrettsarrangementer.

Begrenset antall tilskuere
Antallsbegrensningen gjelder fra og med fredag 30. oktober. I lokaler og områder hvor man ikke klarer å opprettholde 1 meter mellom den enkelte tilskuer skal man benytte munnbind. Følgende gjelder fra fredag 30. oktober 2020:

  • Innendørs arrangementer og aktiviteter - maksimum 20 tilskuere uten fast seteplassering og maksimum 200 tilskuere med nummererte faste seteplasseringer.
  • Utendørs arrangementer og aktiviteter - maksimum 200 tilskuere.

Lillestrøm kommune sine smittevernregler for bruk av kultur og idrettslokaler - så klikk her.