Innstramminger for idretten i Lillestrøm kommune

Innstramminger for idretten i Lillestrøm kommune

Nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene.

Lillestrøm kommune sendte søndag 3. januar 2021 følgende melding til alle idrettslag i LIllestrøm kommune;

"På pressekonferansen 3. januar anbefaler regjering at all organisert innendørs aktivitet utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også for barn og unge. Formannskapet i Lillestrøm vil i tillegg onsdag 5. januar vurdere om den samme anbefalingen skal vedtas i lokal forskrift, det vil si at det ikke bare er en anbefaling, men forbudt.

Utendørs aktivitet kan gjennomføres for barn og unge forutsatt at det holdes minst 1 meters avstand. For voksne fra 20 år og eldre oppfordres fortsatt å stanse all organisert aktivitet, også utendørs.

Ny vurdering gjøres innen 18. januar 2021."

Se også Lillestrøm kommune sine koronasider.