Aktivitetsguide 25.png

Aktivitetsguide

Hva er en aktivitetsguide?

Ønsker du et fritidstilbud og eller en fysisk aktivitet, men vet ikke helt hvordan du skal gå frem? Da kan en aktivitetsguide hjelpe deg!

En aktivitetsguide er en person som snakker flere språk og arbeider for å få barn og ungdom inn i en fritidsaktivitet i Lillestrøm kommune. En meningsfull og aktiv fritid er viktig for alle, og har stor verdi for både voksne og barn.

Lillestrøm idrettsråd har i samarbeid med Lillestrøm kommune, Strømmen innebandy og Skjetten sportsklubb etablert aktivitetsguide ordningen. I oppstarten (pilotperioden) vil Strømmen/Skjetten være primærområdet.

En Aktivitetsguide kan hjelpe til med:

 • Å finne en fritidsaktivitet du ønsker å drive med
 • Hvem skal kontaktes
 • Hvordan du begynner
 • Hvordan du melder deg inn
 • Å finne egnet utstyr for den aktiviteten du velger
 • Å komme inn i et nytt miljø, og bli kjent med andre
 • Gå gjennom de regler og plikter som det forventes av deg når du er med i en aktivitet

Hva skal dere gjøre for å bli kontaktet av aktivitetsguiden: 

 • Fyll ut registreringsskjema – for registreringsskjema klikk her.
 • Aktivitetsguiden kontakter dere for videre oppfølging 
 • Aktivitetsguiden gjennomfører et møte med dere for å høre hva dere ønsker 
 • Aktivitetsguiden sjekker deres ønsker med aktuelle aktivitetstilbud og kontaktpersoner 
 • Aktivitetsguiden følger dere inn i ønsket aktivitet, og viser vei til aktiviteten sammen med barnet/ungdommen og eventuelt foresatte 
 • Aktivitetsguiden hjelper eventuelt med å finne riktig utstyr
 • Utgifter til utstyr som er nødvendig for å kunne delta i aktiviteten, så kan aktivitetsguiden være behjelpelig med å finne løsninger på dette 
 • Dersom det er behov for å få dekket avgifter som kreves for å delta, kan aktivitetsguiden være behjelplig med det også

Se en film som beskriver aktivitetsordningen for idretten, men det er samme fremgangsmåte for andre fritidsaktiviteter:

Aktivitetsguiden er et samarbeidsprosjekt mellom:

Lillestrøm idrettsråd, Lillestrøm kommune, Strømmen innebandy og
Skjetten sportsklubb