Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner, og vi trenger hjelp av idrettslag, kretsledd og særforbund  for å realisere dette. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten, og sammen tenner vi gnisten. Innlandet idrettskrets har vært hovedansvarlig i utviklingen av #GNIST. Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. 

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.