Solidaritetsfond.jpg

Vinteren og våres Klubbråd

Idretten speiler samfunnet vi lever i, og det sosiale livet oppleves utfordrende for mange barn og unge. Dette krever at vi i idretten spiller på lag for å skape det idrettsmiljøet vi alle ønsker å være en del av.

Hei alle idrettsklubber og frivillige i idretten i Tromsø kommune.

Idretten skal oppleves inkluderende, og være en arena hvor barn og unge opplever at de kan delta og få opplevelsen av å høre til. En idrett preget av trygge og gode fellesskap, er en av grunnpilarene i en bærekraftig idrett. For å få dette til på best mulig måte trenger vi klokt, omsorgsfullt og tydelig idrettslederskap.

Klubbrådet er en møtearena for alle med roller i idretten, og primært roller der aktiviteten er - nemlig i idrettslagene.

Dette er ment å være en arena for å drøfte og reflektere over ulike sosiale problemstillinger som oppstår i idrettshverdagen, og er ment til å være et bidrag for å kunne bevisstgjøre og styrke idretten i sine valg i klubbhverdagen. En hverdag som ofte kan by på interessekonflikter, utfordringer og dilemmaer. Dette gjelder spesielt barn og unge.

Omni-modellen for idretten er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Mobbeombudet i Troms og Tromsø idrettsråd. En satsning som gjennomføres i alle barnehager og skoler i Tromsø kommune, hvor målet er en felles forståelsesramme for å fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode oppvekstmiljøer som gir god helse, læring og trivsel for alle barn og unge. 

Har du noe du opplever eller grunner på i klubbhverdagen, og er usikker på hvordan du skal løse? Send oss spørsmål og problemstillinger! 

Du får link til møtet i forkant.

KLUBBRÅDET VÅREN 2024

Mandag 5. februar: 19.30 - 20.30 Påmelding: https://forms.office.com/e/LqdBKWXfPB?origin=lprLink

Mandag 6. mai: 19.30 - 20.30 Påmelding: https://forms.office.com/e/Ctqa5qVSDK?origin=lprLink

Det er også mulig å stille spørsmål på kvelden. Spørsmålene må anonymiseres.

 

Inkluderingsansvarlig i Tromsø Idrettsråd

Britt Leandersen

Mob: 93670590

Mail: britt.leandersen@nif.idrett.no