Stor interesse for "Krafttak for mangfold"-seminaret i Tromsø 20. mai.
Stor interesse for "Krafttak for mangfold"-seminaret i Tromsø 20. mai.

Takk for mangfoldslaget!

Fredag 20. mai arrangerte Tromsø Idrettsråd og Troms og Finnmark idrettskrets "Krafttak for mangfold".