Vi treng å høre tel!.png

Resolusjon fra "Vi treng å høre tel!"

Ungdomskonferansen for idrettsungdom ble arrangert i Tromsø 18.10.23 av Tromsø idrettsråd, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Tromsø kommune. Konferansen hadde 75 ungdomsdeltakere mellom 13-19 år fra Tromsø og Balsfjord.

Som et resultat av konferansen ønsker konferansen å legge frem følgende resolusjon; en viktig melding til Norges idrettsforbund, lokale klubber, trenere og foresatte i idretten.

Dette mener vi om fellesskap, tilhørighet og idrett i barne- og ungdomsidretten:

1.    Et sterkt lag topper alltid en sterk enkeltspiller

Idrett handler objektivt sett om å vinne, score flest mål, løfte tyngst, hoppe lengst eller springe fortest. Men det er også Norges største fritidsarena for oppvekst, inkludering og fellesskap.

Å toppe laget betyr ifølge Norges Idrettsforbund i praksis å utestenge eller gi ulike muligheter til å drive idrett, basert på en voksen sin vurdering av hvem som er best. Hovedargumentet for å toppe laget er som regel å vinne kampen.

Mange trenere bekymrer seg over balansegangen mellom topping og fellesskap, mellom resultatfokus og sosialt fokus.

Vi som ungdom mener:

 • Et sterkt lag topper alltid en sterk enkeltspiller
 • Man må bry seg om alle spillere / utøvere
 • Man må prioritere hele laget
 • Fellesskapet må komme først
 • Ingen topping før ungdomsskolen
 • Ingen lag fungerer uten fellesskapet
 • Både innsats og prestasjon må telle

2.    Det viktigste på treninga er samhold og fellesskap som gir oss lyst til å komme tilbake

Idretten er et sted å høre til. For mange er det et sted å høre til noe som er større enn seg selv. I barne– og ungdomsidretten utvikler vi oss ikke bare som utøvere, vi utvikler oss også til mennesker med holdninger og verdier.

For at klubben skal være et godt sted å være ønsker vi som ungdom:

 • At man er imøtekommende og positiv
 • Forståelsesfulle trenere
 • Alle tar godt imot dæ når du kommer
 • Vi vil at det skal være trygt, en safe place for alle
 • Et samhold og fellesskap som gir oss lyst til å komme tilbake
 • At hver enkelt blir sett
 • At det er lov å feile
 • At treneren er tålmodig og kan ulike treningsmetoder
 • At alle heier på hverandre
 • Nulltoleranse for kommentering, mobbing og utestenging
 • At man respekterer hverandre
 • At man ikke dømmes om man har en dårlig dag

3.    Ha tydelig retningslinjer for hva som er greit og ikke.

Av og til går noen over grensa, og det kan oppstå tendenser til kommentarer, klikkdannelser, utestenging eller mobbing.

For at vi skal ha det trygt og godt på trening ønsker vi at det er nulltoleranse mot denne typen atferd, og klare regler for hvordan man skal oppføre seg.

Vi som ungdom mener:

 • Snakk fra tidlig alder med oss om hvordan vi skal snakke med og til hverandre.
 • Ta opp uønsket atferd med personen det gjelder. Gjerne også med foreldrene.
 • Viktig å sette krav, men ikke uhøflig og slemt.
 • Snakk med de det gjelder, men også hele laget om hva reglene er.
 • Vis nulltoleranse, men samtidig vær tålmodig.
 • Vær et godt forbilde, ikke heng ut noen. Vær klar og tydelig på hva som greit og ikke.
 • Klare regler. Ta kontakt med foreldre.
 • Si ifra!

 

Med støtte fra Tromsø Idrettsråd v/Britt Leandersen, Tromsø kommune v/Ann Tone Håkonsen og Mobbeombudet i Troms og Finnmark v/Jon Halvdan Lenning