LAM2021.jpg

Lokale Aktivitetsmidler

Årets fordeling av Lokale Aktivitetsmidler gjennomføres i perioden 01.08 – 31.08.

Tromsø Idrettsråd mottar i underkant av kr. 6.000.000,- fra Kulturdepartementet (KUD) som skal fordeles til idrettslag med aktivitet for barn og ungdom i Tromsø. Prioriteringer lagt fra KUD, NIF og Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd legges til grunn. Mer om ordningen her
  • 50 % av tilskuddsbeløpet fordeles som hodestøtte til idrettslag som har aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Ungdom tildeles dobbel støtte.
  • 40% fordeles på grunnlag av en skjønnsmessig fordeling. (Konkretisert er dette: Utøvere med nedsatt funksjonsevne, mennesker med minoritetsbakgrunn og sosiale risikogrupper, Idrettsskole/allidrett, trener og lederutviklingstiltak og antidopingarbeid).
  • 10% av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber/grupper, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø.
 
Gjennom «Samordnet rapportering» som ditt idrettslag gjennomfører innen 30.april hvert år, har vi de fleste opplysningene vi trenger, men ønsker tilbakemelding på kulepunkt 3 - som du også ser i neste avsnitt:
 
10% av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber/grupper, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø 

Samordnet rapportering for lokale aktivitetsmidler