Solidaritetsfond.jpg

Idrettskarusell for barn

Hei, er du mellom 6 -10 år – eller har du et barn i denne alderen som ønsker seg et aktivitetstilbud?

Mer om tilbudet her:

Idrettskarusell.pdf