Europacup med BKT i Tromsøhallen
Europacup med BKT i Tromsøhallen

Veien videre for "Fremtidens idretts-Tromsø"

Torsdag 3. mars arrangerte Tromsø kommune «Fremtidens idretts-Tromsø» på The Edge.

Til idrettslag, klubber, lag og foreninger i Tromsø kommune:

 

Det var en god start på arbeidet som skal lede til både ny Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, men også den helt sentrale – og for oss i idretten, kanskje den aller viktigste – rullering av kommunens Arealplan.

 

Vi registrerer at det er mye aktivitet og engasjement omkring areal og anlegg. Det setter vi stor pris på. Tromsø Idrettsråd samarbeider svært godt sammen med Tromsø kommune – både politisk og administrativt. Det er i tillegg viktig å understreke at vi i TIR ikke bare ser mulighetene i de langsiktige planene, men at det samtidig jaktes på løsninger som er viktige for Tromsøidretten på kort sikt og i påvente av at de langsiktige løsningene får effekt.

 

Før kommunevalget 2019 fokuserte vi på tre helt sentrale områder:

 

For det første: Tomteareal og kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Tromsø vokser. Idrettsbyen vokser. Behovene vokser. Vi vet at investeringsbudsjettet er trange, men i arbeidet med ny arealplan så ber vi innstendig om at dere som er våre nye folkevalgte sikrer at det avsettes areal/tomter til fremtidige idrettsanlegg. En gang kan de realiseres økonomisk. Da må vi i dag sikre at vi har noe å bygge på i morgen. Gjerne i tett samarbeid med idretten angående alternative måter for å finansiere nye anlegg på. Det er også svært viktig at eksisterende kommunedelplan for idrett og friluftsliv fullføres gjennom «det store halløftet»

 

For det andre: Inkluderingsmidler.

Tromsø erferd å vinne en ny gullmedalje. Den vinner vi i NM i inkludering. Vi har funnet en egen nøkkel til dette krevende feltet som faktisk virker. Ordningen heter aktivitetsguide.

Virkemiddelet er å mobilisere et titall voksne mennesker som selv har vært ny i Tromsø. De er våre brubyggere mellom våre idrettslag og barn og unge som er nye i Tromsø. De sørger for å koble barn og unge med idrettslag i eget nærmiljø eller som driver med deres idrett i Tromsø.

 

For det tredje: Vedlikehold.

Tromsø Idrettsråd tar en betydelig samfunnsrolle i form av å organisere tidsbruken i alle våre innendørsanlegg. Det er en viktig og krevende jobb. Vi er svært tydelig på at brukerne må ta vare på lokalene vi får anledning til å bruke. Samtidig ser vi et sterkt økende vedlikeholdsbehov. Tak lekker. Underlag sprekker. Dusjer streiker. Vi håper våre nye folkevalgte ser det som mulig å øke vedlikeholdsbudsjettene noe. Det er krevende på kort sikt, men lønnsomt på lang sikt.

 

Våre «Tre råd til de folkevalgte» kan du lese her.

 

Vårt fokus er fortsatt å holde hodet kaldt og hjertet varmt for å kunne fortsette å være idrettsbyen – idrettsbyen som betyr så mye for så mange av oss.