Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnas Digitale Dag

Barnas digitale dag.png

Vi feirer FNs barnekonvensjon med en helt egen sending! Lær mer om barns rettigheter og se mangfoldet av fritidsaktiviteter som finnes i Tromsø kommune!

 

Klikk deg inn for å se sendingen her.

Barnas Digitale Dag er en markering av FNs barnekonvensjon med spesielt fokus på barn i Tromsø. I sendingen får du lære mer om barns rettigheter, du får et innblikk i det store og varierte fritidstilbudet vi tilbyr i Tromsø kommune og du blir bedre kjent med barn og unge som bor i Tromsø.

FNs barnekonvensjon er kjent som barnas grunnlov og ble vedtatt i 1989. Alle 196 FN-land har signert konvensjonen, og den nyter stor legitimitet. Det er ingen annen menneskerettighetskonvensjon som er ratifisert av like mange stater.

Barnas Digitale Dag har spesielt fokus på 3 artikler i barnekonvensjonen: artikler 12, 30 og 31.

• Artikkel 12 sier at «Alle barn har rett til fritt å si sin mening i alle saker som angår dem. Voksne skal lytte til og ta barnets mening på alvor.».

• Artikkel 31 sier at «Alle barn har rett til hvile, lek og fritid og til å være med på kulturelle og kreative aktiviteter.»

• Artikkel 30 tar opp rettigheter knyttet til minoriteter og urfolk: «Alle barn har rett til å bruke sitt eget språk, sin egen kultur og religion – selv om disse er annerledes enn hos flertallet i lander der de bor.»

Barnas Digitale Dag er en videreutvikling av Barnas Dager, som er blitt arrangert i Skarphallen hvert år siden 2016. Prosjektet er et samarbeid mellom Redd Barna, FN-sambandet, Tromsø Idrettsråd og Tromsø kommune.

Nedenfor kan du laste ned undervisningsopplegget tilhørende sendinga for 1. – 4. klasse og 5. – 7. klasse. Dersom du av ulike årsaker har vansker for å begynne på en idrett i Tromsø kan du få hjelp av en aktivitetsguide ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Aktivitetsguide_skjema_v1.pdf

Barnasdaghefte1-4.pdf

Barnasdaghefte5-7.pdf