Ett trygt og levende idretts Tromsø.jpg
20
feb
2023

Klubbrådet

Sted: Teams
Start: 20.02.2023 19:30
Slutt: 20.02.2023 20:30

Hei alle idrettsklubber i Tromsø! Da er det klart for vårt 2. digitale klubbråd. En møtearena for alle med roller i idrettslag.

  1. februar 19.30-20.30

 

Dette er en arena for å drøfte og reflektere over ulike sosiale problemstillinger som oppstår i idrettshverdagen.

Denne arenaen er ment til å være et bidrag for å kunne bevisstgjøre og styrke idretten i sine valg i klubbhverdagen. En hverdag som ofte kan by på utfordringer og dilemmaer.

Dette er et ledd i arbeidet med Omni-modellen for idretten som er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø idrettsråd, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. En satsning som  gjennomføres i alle barnehager og skoler i Tromsø kommune, hvor målet er en felles forståelsesramme for å fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode oppvekstmiljøer som gir god helse, læring og trivsel for alle barn og unge. 

Idretten skal oppleves inkluderende og en arena hvor barn og unge opplever at de kan delta og får opplevelsen av å høre til. En idrett preget av trygge og gode fellesskap, er en av grunnpilarene i en bærekraftig idrett. For å få dette til på best mulig måte trenger vi omsorgsfullt, bevisst og tydelig idrettslederskap.

Har du noe du opplever eller grunner på i klubbhverdagen, og er usikker på hvordan du skal løse?

Send oss spørsmål og problemstillinger!

Det er også mulig å stille spørsmål på kvelden. Spørsmålene må anonymiseres.

Med på møtet er Mobbeombud i Troms og Finnmark Fylkeskommune, Jon-Halvdan Lenning , OMNI-veileder Ann-Tone Håkonsen fra Tromsø kommune, og inkluderingsansvarlig i Tromsø Idrettsråd Britt Leandersen.

Vi ønsker påmelding, og vi sender link til møtet i forkant.

Link til påmelding med mulighet for å stille spørsmål:

https://forms.office.com/e/LnvZKpM3WE

Link til møtet sendes i forkant.

Vi sees på Klubbrådet 20. februar 😊

 

Vennlig hilsen Ann-Tone, Jon- Halvdan og Britt