Tromsø Turnforening

Tromsø Turnforening

Vinneren av Tromsø kommunes idrettspris 2019 er Tromsø Turnforening. Årets vinner av idrettsprisen representerer breddeidretten, årets vinner representerer toppidretten, årets vinner representerer lokalmiljø, årets vinner representerer ildsjel, årets vinner representerer gjennomføringsevne og stå-på-vilje.

Tromsø Turnforening ble stiftet i 1862 og er med det Tromsøs eldste idrettsforening. Til å begynne med var både skyttere, brytere, friidrettsutøvere og fotballspillere medlemmer i turnforeningen, før de delte seg i enge organisasjoner. Slik kan man si at Tromsø Turnforening har vært en av grunnpilarene i Tromsøs idrettsbilde. I dag har turnforeningen en medlemsmasse på cirka 1000 medlemmer, i aldersspennet fra 1 til 80 år. Turnforeningens medlemmer fordeler seg på utøvere med alt fra 0 til 25 treningstimer i uken, hvor de som har 25 timer sikter seg inn på norgestoppen og internasjonale prestasjoner, mens de med 0 treningstimer har minst 25 timer dugnad. Ved siden av selve treningstilbudet drifter Tromsø Turnforening sin egen turnhall og det er dette som har vært tungen på vektskålen for prisutdelingen i år.

Tromsø turnforening har gjennom iherdig innsats klart å bygge det som i dag kalles Turnhallen på templarheimen. Et topp moderne turnanlegg, med areal for frittstående, rytmisk gymnastikk og apparat-turn. Dette er resultatet av godt arbeid over tid og viser en kontinuitet i engasjement og felles ambisjoner som alle idrettslag burde bruke som inspirasjonskilde.

Tromsø Turnforening er like mye en samfunnsbygger som en toppidrettsklubb – Tromsø turnforenings arbeid er en viktig bidragsyter i kommunens mål om å bli en varm og livskraftig kommune. Tromsø Turnforening tildeles Tromsø kommunes idrettspris for 2019, for sitt sterke samfunnsbidrag – symbolisert gjennom byggingen av Tromsø Turnhall. Måtte dette bidra til enda flere turnere i Tromsø.

Prisen ble mottatt av turnforeningens styreleder, Lena Oprand Heggelund.

Komiteen har bestått av Bente Ødegaard Tromsø Idrettsråd; og Markus Hansen og Ørjan Sandberg fra Tromsø kommunestyre.