Børge Johansen

Børge Johansen

For tredje gang skal Tromsø kommune dele ut en idrettspris. I statuttene står det at prisen kan tildeles personer, lag eller foreninger tilknyttet idrettsmiljøet i Tromsø kommune. Prisvinneren må enten ha oppnådd gode resultater som er med på å sette Tromsø på kartet, eller på annen måte gjort en fortjenestefull innsats for å løfte idrettsmiljøet i kommunen. Prisen skal henge høyt, og vi tror at en slik standard ble satt ved de to tidligere tildelinger, der Ole Martin Årst og Kjell Lorentsen fikk prisen.

Kultur- , idrett- og oppvekstkomiteen i Tromsø kommune tildeler prisen etter en begrunnet innstilling fra idrettsutvalget som har hatt følgende sammensetning:

Svein Morten Johansen
Anni Skogmann
Jonni Ternli
Turi Luneborg
Rolf Hillesøy
Øyvind Jørgensen
Børge Pettersen

IDRETTSPRISEN 2007

Også i 2007 har vært et år der Tromsøidretten har gjort seg bemerket helt i toppen på nasjonalt plan i ulike idrettsgrener. Volleyball, turn , svømming, friidrett, fotball og innebandy er noen av idrettsgrenene der lag og enkeltutøvere har utmerket seg, og vært med på å sette Tromsø på idrettskartet.

I år som i fjor hører årets kandidat til blant de mange entusiastiske personer som hvert år bruker uendelig mange timer for å legge forholdene til rette for de aktive og som legger grunnlaget for den suksess disse oppnår, men som ikke alltid blir trukket frem og får den anerkjennelse de fortjener.

Tromsø Turnforening er den eldste idrettsforeningen i Tromsø, faktisk den eldste på Nord-kalotten, stiftet i 1862. Det må nevnes at Tromsø Idrettslag i sin tid hadde sitt utspring nettopp fra turnforeningen.

Tromsø Turnforening er i dag en av de største idrettsforeningen i kommunen, og gir et tilbud av ulike aktiviteter til barn og unge fra 2 års-alderen til aktive pensjonister på rundt 80.

I alle idrettslag og foreninger finnes det personer som på ulike måter gjør en innsats og et frivillig arbeid som idretten i Norge er helt avhengige av for at det skal fungere. Det være seg som trener, lagleder, dommer, organisator på klubb-, krets- og forbundsnivå.

For noen må en kanskje kunne si at de har fått sporten inn med morsmelka. Det kan i høyeste grad sies om årets kandidat. Med aktive turnforeldre, var det ikke få timer han tilbrakte i turnhallen, sittende i barnevogn, mens far trente gutter og jenter i turnforeninga, deriblant en eldre bror.

Etter hvert ble han selv aktiv turner. Han har oppnådd gode resultater på nasjonalt plan og i Barents-kamper, og han har også vært tatt ut på juniorlandslaget som en av landets mest lovende gutteturnere.

Men det er som trener han kanskje har gjort sin største og mest betydningsfulle innsats. Han har diplomtrenerutdannelse, og opp gjennom årene har han trent frem flere norgesmestre samt andre sterke plasseringer i nasjonale mesterskap, både for enkeltutøvere og lag.

For de som har litt kjennskap til turnmiljøet, er vel ikke overraskelsen stor når jeg røper at kandidaten til årets idrettspris er Børge Johansen.

Han har i mange år hatt verv i styret i Tromsø Turnforening, han har hatt verv på kretsplan, og han har hatt verv i Norges Turnforbund. I dag er han teknisk delegert for det norske herrelandslaget i turn.

Han har fullført dommerutdannelse, og er klassifisert som internasjonal dommer i turn. Høydepunket i dommerkarrieren var da han var dommer under EM i turn i Hellas sommeren 2005.

Mange vil hevde at Børge på mange måter er Tromsø Turnforening. Som tidligere nevnt har han selv i mange år vært aktiv turner. Men det er de mange andre rollene han har i foreningen som kvalifiserer han til årets idrettspris, og det må poengteres at alt arbeide han utfører i regi av turnforeningen, skjer på frivillig basis.

Han har i mange år vært medlem i hovedstyret i Tromsø Turnforening, leder for teknisk komité menn, han er en pådriver for å få større mesterskap og arrangementer innenfor turnsporten til Tromsø, og i disse arrangementene er han en av drivkreftene og hovedorganisatoren. Han er hovedtrener for gutteturnerne, og han organiserer reiser til konkurranser og treningsleirer for disse. Børge tilbringer sannsynligvis mer tid i turnhallen enn han gjør hjemme.

Som tidligere nevnt må det være et lite poeng at enkelte er født inn i turnmiljøet, og fått det inn med morsmelka. Noe som i høyeste grad gjelder for Børge. Bestefaren var æresmedlem i turnforeninga, faren var selv aktiv turner, trener og er fortsatt med i styre og stell. Børge selv er aktiv trener, og han har nå fått egne barn som også tilbringer mye tid i turnhallen og som er på god vei med føre familietradisjonen videre.

TROMSØ KOMMUNES IDRETTSPRIS FOR 2007 TILDELES BØRGE JOHANSEN

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med barn og unge i Tromsø Turnforening.