Dommer_smaa-9125.jpg

Informasjonsmøte 2. mars 2023 - Midler til inkludering for idrettslag i Ålesund kommune 2023

Ålesund idrettsråd skal også i 2023 fordele midler knytt til ordningen "inkludering i idrettslag".

Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottatt midler fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Ålesund kommune kom med fra 2022, og det første året fordelte Ålesund idrettsråd, i samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets støtte til 8 idrettslag gjennom ordningen.

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag.

Mål og målgrupper er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

INFORMASJONSMØTE

Vi er nå i gang med å lyse ut midler for 2023 og i den forbindelse inviterer vi til digitalt informasjonsmøte for idrettslag i Ålesund kommune.

Tid: torsdag 2. mars kl. 19.00-20.00

Sted: Digitalt på Teams. Du får link til innlogging samme dag som møtet gjennomføres.

Agenda:

  • Velkommen og informasjon om ordningen v/ Møre og Romsdal idrettskrets og Ålesund idrettsråd
  • Erfaring fra Ålesund Bokseklubb, som var en av klubbene som fikk støtte i 2022
  • Spørsmål

Påmelding her innen onsdag 1. mars