Om Ålesund idrettsråd

Ålesund Idrettsråd (ÅIR) er et organ for alle idrettslagene i Ålesund kommune som er medlemmer av NIF. Det er totalt 82 idrettslag som er tilknytta ÅIR med tilsammen over 20.000 medlemmer.

"Nye" ÅIR er en sammenslutning av idrettsråda i Ålesund, Skodje og Haram, samt de tidligere kommunene ørskog og Sandøy. 


Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).