Politikersvar 2023.png

De politiske partiene har svart på spørsmål om idretten i Ålesund

Ålesund idrettsråd har sendt ut eit spørjeskjema til dei politiske partia i Ålesund for å få svar på kva dei vil gjere for idretten i neste periode. I den tabellen under kan de lese spørsmåla og sjå kva dei ulike partia har svart.

Ålesund idrettsråd har sendt ut eit spørjeskjema til dei politiske partia i Ålesund for å få svar på kva dei vil gjere for idretten i neste periode. I den tabellen under kan de lese spørsmåla og sjå kva dei ulike partia har svart.

«Det er veldig gledeleg å sjå at alle parti anerkjenner rolla den organiserte idretten har i å skape gode lokalsamfunn i kommunen vår. Vi oppfordrar idrettslaga sterkt til å følgje opp lovnadane framover. Så får vi sjå i budsjetta om det vert levert som lova, vi skal i alle fall vere snare til å minne dei på det om det vert gløymd.» Seier Gjermund Kvernmo Langset, leiar i Ålesund Idrettsråd.

Pensjonistpartiet og Konservativ har også fått tilsendt spørsmåla, men har ikkje gitt svar.