Denne trioen ser fram til ansettelse av den første fast ansatte på heltid i Ålesund Idrettsråd, fra venstre: kultursjef Oskar Skulstad, idrettsrådets leder Gjermund Kvernmo Langset og ordfører Håkon Lykkebø Strand. FOTO: JARLE MORDAL
Denne trioen ser fram til ansettelse av den første fast ansatte på heltid i Ålesund Idrettsråd, fra venstre: kultursjef Oskar Skulstad, idrettsrådets leder Gjermund Kvernmo Langset og ordfører Håkon Lykkebø Strand. FOTO: JARLE MORDAL

Kan snart juble over historisk ansettelse

På sensommeren er en historisk ansatt på plass til glede for idrettsfamilien i Ålesund.

– Takket være et spleiselag mellom vårt idrettsråd, kommunen og frigjorte midler fra idrettsforbundet har vi nok økonomiske midler til å ansette en daglig leder i idrettsrådet, forteller en svært tilfreds Gjermund Kvernmo Langset.

Fornøyde er også ordfører Håkon Lykkebø Strand og kultursjef Oskar Skulstad i Ålesund kommune som ser fram til å kunne samarbeide med den nytilsatte lederen på fulltid i idrettsrådet.

Les hele saken på Smp.no

Stolt ordfører

– Vi har lyttet til ålesundsidretten og deres ønske og valgte å øke budsjettet til nettopp idretten. Totalt styrket vi budsjettet til idrett og kultur med om lag halvannen million kroner. Og jeg er stolt over å være den første ordføreren i fylket som kan vise til en fast ansatt i idrettsrådet, sier Lykkebø Strand.

2 x 270.000

Kommunen har direkte bidratt med 270.000 kroner til stillingen der søknadsfristen er neste søndag. Samme sum er frigjorte midler fra Norges idrettsforbund. – Og så har vi selv i idrettsrådet oppsparte midler som øremerkes den nye jobben, sier Kvernmo Langset.

– Når skal dere ha på plass den første faste ansatte for idrettsrådet?

– Jeg har mottatt flere henvendelser allerede fra gode kandidater siden annonsen ligger ute på finn.no med søknadsfrist 21. april. På vårt årsmøte i Idrettsrådet 15. mai skal vi godkjenne finansieringa for stillingen og så skal styret sørge for selve ansettelsen.

Samfunnsbyggende kraft

Kultursjef Oskar Skulstad er svært tilfreds med at det kommer en slik stilling som styrker idrettslivet i Ålesund. – Idretten er en samfunnsbyggende kraft der vi har ligget tilbake i forhold til sammenlignbare kommuner ellers i landet. Et godt kulturliv og idrettsliv vil gjøre byen vår mer attraktiv, påpeker Skulstad.