15x10.jpg

Årsmøte 2024 - Ålesund idrettsråd

Årsmøte i Ålesund idrettsråd 15. mai 2024

Innkalling til årsmøte i Ålesund Idrettsråd 2024 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ålesund idrettsråd.

Dato: Onsdag 15. mai 2024    
Tidspunkt: 18.00 
Sted: Emblem IL


Delegatmappe Årsmøte 2024 15.05.2024.pdf

Forslag tildelingskriterier fra sesongen 2025-2026.pdf

 

 

Saker som idrettslag ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret på mail til “leder@alesundir.org” senest 1. mail 2024. Vedlagte mal benyttes.

Forslag til Årsmøte 2024.docx 

Påmeldingfrist 12. mai 2024. Påmeldingsskjema 

Signert årsberetning, totalregnskap og styrets økonomiske beretning:
Dokumenter Ålesund idrettstråd.pdf

delegater årsmøte ÅIR.JPG

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet Ålesund Idrettsråd i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. Representasjonsberettigede idrettslag har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se sist vedtatte Lovnorm for idrettsråd § 11 og Nifs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  

Eventuelle spørsmål angående årsmøtet sendes til: leder@alesundir.org

Velkommen til årsmøte!

Styret i ÅIR