Illustrasjonsfoto fra kampanjen Start to talk.

Informasjon om portalen MittVarsel

Norsk idrett bruker den digitale løsningen MittVarsel til å motta og behandle varslingssaker.

MittVarsel er en digital løsning der alle i norsk idrett kan melde fra om kritikkverdige forhold. Når et varsel er meldt inn, kan all informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at du ikke trenger å lagre noe lokalt, og at du følger GDPR-lovgivningen. Det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen på MittVarsel. 

Når du varsler kan du velge å være anonym eller dele din identitet med saksbehandlerne. Du kan sende inn varselet skriftlig, legge til bilder og ta opp lydfiler om du ønsker. Du får tildelt en egen bruker, slik at du kan logge inn og legge ved flere dokumenter om du ønsker, samt kommunisere med saksbehandleren din. 

Hvis du skal behandle varslingssaker i ditt organisasjonsledd, skal du ha vært på kurs før du benytter deg av MittVarsel.