Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Skjema for varsling

I idretten bruker vi MittVarsel for å sende inn varsler til idrettslag, idrettskretser og særforbund. Dette gir oss en sikker løsning for å motta og oppbevare varsler, og for å kommunisere med personer etter at varselet er sendt inn.

For å levere et varsel må du fylle ut skjema via knappen under. Fyll ut idrettslaget, idrettskretsen eller særforbundet du ønsker å varsle til, hva eller hvem du ønsker å varsle om, og en kort beskrivelse av hva som har hendt.

Du kan velge å varsle med fullt navn eller å varsle anonymt. Vi undersøker alle varsler like nøye, men om du varsler anonymt, kan det være vanskelig å få klarhet i hva som har skjedd og følge opp saken videre. Et varsel vil alltid være fortrolig, og informasjon om at du har varslet og hvem du er, vil kun deles med de som skal behandle varselet fra deg. Det er viktig at du som varsler alltid skal føle deg trygg.

Ta kontakt med rådgiverne våre om du ønsker mer informasjon.