Gode penger ut til klubbene!
Gode penger ut til klubbene!

LAM-midler ut til klubbene

5 mill fordelt ut til idrettslagene i Sarpsborg !!! Sarpsborg Idrettsråd har nå fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler).

5 mill fordelt ut til idrettslagene i Sarpsborg 💙☀
Sarpsborg Idrettsråd har nå fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler). Dette er penger fra overskuddet til Norsk Tipping. I år ble den totale summen 4 593 000 kr. I tillegg til den ordinære tildelingen på fikk idretten en gledelig nyhet om at regjeringen ville styrke årets fordeling med ytterligere 50 millioner kroner. For Sarpsborg utgjorde dette 546 000 kr ekstra midler til barn og unge. (LAM fordeles etter 75% som hodestøtte og 25% fordeles etter søknader etter kriterier som lagene selv har vært med på å vedta.
Vi har gått gjennom mange gode søknader fra dere ute i lagene, og fordelt etter beste evne. Tror mange idrettslag vil bli fornøyde, når tildelingsbrevene blir sendt ut til dere.
Alle våre 99 registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Medlemstallene baseres på den årlige idrettsregistreringen til NIF, med tall pr. 31.12.20. 🤩