Turn1.jpg

Valgkomiteen søker kandidater til styreverv!

Lillestrøm idrettsråd avholder sitt årsmøte 23. april. Valgkomiteen ber om forslag til kandidater til styret i Lillestrøm idrettsråd fra idrettslagene i Lillestrøm Kommune.

Idrettsrådet skal: 

 • arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen
 • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom
  offentlig og frivillig virke
 • være en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale
  myndigheter (politisk og administrativt)
 • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omgang

 

Ved innsendelse av forslag på kandidater anmodes det om en kort presentasjon av vedkommende slik som:

 • Navn – alder
 • Idrettslig bakgrunn
 • Hva kan vedkommende bidra med

 

Forslag på kandidater sendes til leder av valgkomiteen pr e-post innen 16. februar 2024.