idrettslek1.jpg

Om Idrettsrådet i Lillestrøm

Idrettsrådet i Lillestrøm er en paraplyorganisasjon for de 104 registrerte idrettslag i Lillestrøm kommune  og innehar ca. 30.000 medlemmer.

Idrettsrådet har to administrativt ansatte og vi har kontorer på Idrettens Hus på Strømmen. 

 

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

 

Våre arbeidsområder:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.
  • Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.
  • Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, å fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM) og andre tilskuddsordninger.